O altfel de şcoală după şcoală la Ploieştiul în Culori

O altfel de şcoală după şcoală la Ploieştiul în Culori

Scopul programelor noastre este dezvoltarea copiilor, atât academică cât şi socială, emoţională şi fizică prin experienţe de învăţare inovative.
Orice program dezvoltat la Ploieştiul în Culori este centrat pe elev, este bazat pe rezultate şi include atât comunitatea cât şi partenerii.
Ne dorim să completăm, nu să dublăm activitatea de învăţare zilnică de la şcoală.

 

La afterschool Ploieştiul în Culori completăm programul zilnic de teme cu:

 

Un mediu sigur ce sprijină dezvoltarea copiilor pe termen lung.
La afterschool Ploieştiul în Culori susţinem nevoile de dezvoltare sociale, emoţionale şi fizice ale fiecărui elev.
Construim zi de zi un sentiment de comunitate şi apartenenţă.

 

Susţinem metodele de învăţare activă, care promovează colaborarea și extind orizontul elevilor.
Ne dorim să implementăm experienţe de învăţare prin mai multe simţuri.
Să oferim posibilitatea copiilor de a lucra în grupuri care au un scop clar.
Să facilităm activităţi care sporesc gradul de conștientizare, promovează discuţiile provocatoare și sprijină colaborarea.
Interacţiunea cu ceilalţi în comunitate să fie cât mai calitativă.
Ne dorim sa dezvoltăm copii care ştiu să gândească critic, să acţioneze activ şi pozitiv în faţa problemelor și oportunităţilor ce li se relevă.

 

Dezvoltăm abilităţi necesare secolului 21.
Intreprindem activităţi pentru a ajuta elevii să îşi perfecţioneze ceea ce au deja ca şi talent.
Oferim oportunităţi pentru copii de a îşi pune în practică aceste abilităţi. Este nevoie ca elevii să pună în practică informaţiile primite în şoala, să reflecteze, să primească şi să ofere feedback constructiv, să lucreze în grupuri unite, unde spiritul de echipă şi colaborarea sunt importante.
Elevii vor învăţa din experienţele lor, atât cele de succes cât şi din greşeli sau eşecuri.
Ne dorim să ajutăm elevii să facă legătura între informaţiile primite în şcoală şi viaţă, atât prin creativitate cât şi gândire critică.

 

Învăţam ce înseamnă alegerile şi comportamentele sănătoase.
Promovăm sănătatea elevilor prin oportunităţi de a învăţa și de a trăi o viaţă echilibrată.
Îi învăţăm ce înseamnă alegerile sănătoase într-un mediu care susţine un stil de viaţă sănătos atât nutriţional cât şi prin activitate fizică.
Suntem conştienţi de modul în care un stil de viaţă sănătos contribuie atât la performanţa academică cât şi la o stare socio-emoţională pozitivă.
E nevoie ca elevii să dobândească o dorinţă de a alege şi de a menţine o cultură sănătoasă în mediul şi în programul lor zilnic. Copiii vor avea posibilitatea să înveţe şi să aplice un mod de viaţă ce va include o nutriţie echilibrată împreună cu activitate fizică suficientă, de preferat afară.
Ne dorim ca aceşti copii să fie un exemplu pozitiv pentru familiile şi colegii lor, pentru comunitate.

 

Calitate şi diversitate.
Sprijinim nevoile fiecărui elev.
Căutăm să diversificăm şi să îmbunătăţim continuu activităţile extracurriculare ce sprijină copiii în dezvoltarea lor pentru viaţă.
Adaptam activitățile pentru abilităţile fizice și de dezvoltarea fiecărui copil.
Încurajam în mod activ participarea elevilor la fiecare activitate susţinută la Ploieştiul în Culori.
Împărtăşim continuu din experienţele fiecăruia dintre noi, elev sau profesor.
Echipa Ploieştiul în Culori înseamnă personal de înaltă calitate și voluntari care se concentrează pe crearea unui mediu pozitiv de învățare.