Echipa PIC

      Marele psihopedagog Pestalozzi afirma acum două secole că: “vârsta preșcolară a fost și va rămâne pentru copii, temelia educativă a întregii vieţi”. Acest lucru se poate aplica și demonstra, chiar și acum în, zilele noastre.
Pornind de la această premisă, putem susţine faptul că la evoluţia pozitivă a copilului, unul dintre cei mai importanţi factori este grădiniţa. Fiind prima verigă a sistemului de învăţământ, ea reprezintă un element crucial în procesul, dar și în dezvoltarea fizică, psihică și emoţională a copilului.
Un rol foarte important în realizarea cu succes a acestui proces îl are personalul didactic si auxiliar. Rolul persoanelor din jurul copiilor este să promoveze, să coordoneze și să dirijeze întregul proces educativ.
Menirea fiecărei persoane din echipa este de a îl face pe copil partener în demersul educativ. Ea va să susţine şi va consolida dezvoltarea şi comportamentul copilului, raporturile cu sine şi cu ceilalţi, astfel încât acesta să poată atinge momentul când îşi formulează singur reguli şi principii.
Educatoarea sau spraveghetoarea copilului se va transforma într-un model pentru cei pe care-i îndrumă, creionând profilul unei persoane calde şi sensibile. Ea este mai mult decât un exemplu în materie de comportament, personalitate şi prezenţă estetică.
Exemplul pedagogului personifică acele calităţi pe care se doreşte să fie regăsite la copii: implicare, entuziasm, curiozitate intelectuală, empatie, colaborare.
Ne dorim copiii puternici din punct de vedere emoţional, voioși, curajoși și perfect ancoraţi în vremurile pe care le trăiesc.
Dorinţa cea mai de preţ a echipei noastre este să dăm aripi generaţiei ce ne va urma, printr-un proces educaţional sănătos.